Smart Vision Center

COGNEX SERVICE PARTNER

berlingr_therminon

Uals klant heeft het strategisch belang om de continuïteit en kwaliteit van uw operationele proces goed te kunnen waarborgen . U neemt de nodige maatregelen om procesrisico’s te verminderen. Met als uitgangspunt kostenreductie en tijdwinst door het voorkomen van potentiële lijnstops. Minder vaak worden de variabele kosten benoemd, zoals preventief onderhoud, reparaties, vervanging van hardware of claims van klanten.

Onze Cognex service is ingericht om juist bovenstaande doelen proactief en reactief te bedienen, variërend in basis support tot geavanceerde managed service.

De afspraken voor de nodige ondersteuning en onderhoud verschillen per klant en situatie. Om misverstanden te voorkomen, worden service regelingen gedocumenteerd in een gezamenlijke overeenkomst.

Deze overeenkomst bepaalt duidelijk de verwachtingen , de reikwijdte van de dienstverlening en responstijden. Typische bouwstenen van onze standaard service-overeenkomst zijn: SVC Service Desk voor telefonische ondersteuning , het behoud van het systeem van kennis en de toewijzing van middelen , periodiek preventief onderhoud , correctief onderhoud en service rapportage en beoordeling.

Bezoek ons lab met uw samples

Please contact us for the samples