MACHINE VISION ALS TOOL VOOR STATISTISCHE PROCESCONTROLE

Machine vision levert u in eerste lijn kwaliteitsinformatie van het geïnspecteerde product. Voor processen gaat de waarde van de verkregen informatie verder dan dat: de 100% controle geeft een betrouwbaardere statistiek dan berekeningen op basis van steekproeven.

Lees meer over de mogelijkheden om machine-vision in te zetten als tool voor statistische procescontrole in de Beltech-blog.

Inline inspectie voor statistische procescontrole zonder steekproef